Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
31/NQ-HĐND 06/12/2023 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Còn hiệu lực
16/2023/NQ-HĐND 06/12/2023 Về việc sửa đổi quy định về phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
28/2023/QĐ-UBND 27/11/2023 Về việc bãi bỏ Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định chế độ hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai ma túy tại các trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
27/2023/QĐ-UBND 22/11/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
26/2023/QĐ-UBND 06/11/2023 Ban hành Quy chế phân cấp, quản lý sử dụng kinh phí thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng do ngành Lao động Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
25/2023/QĐ-UBND 31/10/2023 Về việc ban hành Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo của 10 nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội (Đợt 03)
Còn hiệu lực
24/2023/QĐ-UBND 25/09/2023 Quy định về công tác quản lý thi công và hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
23/2023/QĐ-UBND 21/09/2023 Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật loại hình xe buýt điện lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
21/2023/QĐ-UBND 19/09/2023 Về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
22/2023/QĐ-UBND 19/09/2023 Ban hành Quy định công tác nghiệm thu sản phẩm dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3061 văn bản / 307 trang

Trang :