Danh sách Dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Stt Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý

1

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Bao cao chinh tri trinh Dai hoi XVII Dang bo Thanh pho.docx.docx

3

2

Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận

Quyetdinh_khonggiandibo.doc.doc

4

3

Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về việc ban hành quy định cụ thể tiêu chí về cơ sở vật chất; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viện, nhân viên; chương trình giảng dạy; phương pháp giảng dạy, dịch vụ giáo dục chất lượng cao

Du thao_QD tieu chi truong chat luong cao.pdf.pdf

1

4

Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về việc ban hành quy định về việc bổ sung chương trình giảng dạy nâng cao ngoài chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông để áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao

Du thao_Chuong trinh giao duc nang cao.pdf.pdf

0

5

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn thành phố Hà Nội

DTNQ_Ho tro doi truong doi pho_CATP.pdf.pdf

1

Tổng số văn bản: 225

Trang: