HNP - Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 67). 

Xem chi tiết...

HNP - Về việc chi phí cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam.

Xem chi tiết...

HNP - Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 66). 

Xem chi tiết...

HNP - Về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn New Era phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Ủy quyền Chủ tịch UBND quận Long Biên thực hiện một số việc của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Về việc thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem