Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định về nội dung chi và mức chi từ ngân sách Thành phố để thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội.
Lĩnh vực: Ngân sách-Thuế-Tài chính
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định về nội dung chi và mức chi từ ngân sách Thành phố để thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội.
Tài liệu đính kèm CV 2722-STC.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo