Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về việc quy định một số chỉ tiêu cụ thể khi sử dụng các phương pháp định giá đất trong công tác xác định giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Đất đai
Thể loại: Quyết định
Nội dung: Về việc quy định một số chỉ tiêu cụ thể khi sử dụng các phương pháp định giá đất trong công tác xác định giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tài liệu đính kèm 135_STN_DT_Xac dinh gia dat.zip

Danh sách góp ý của dự thảo