Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
24/2023/QĐ-UBND 25/09/2023 Quy định về công tác quản lý thi công và hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Chưa có hiệu lực
23/2023/QĐ-UBND 21/09/2023 Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật loại hình xe buýt điện lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Chưa có hiệu lực
21/2023/QĐ-UBND 19/09/2023 Về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Chưa có hiệu lực
20/2023/QĐ-UBND 07/09/2023 Về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Còn hiệu lực
19/2023/QĐ-UBND 07/09/2023 Về việc ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
18/2023/QĐ-UBND 31/08/2023 Về việc ban hành Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030
Còn hiệu lực
17/2023/QĐ-UBND 28/08/2023 Về chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
16/2023/QĐ-UBND 22/08/2023 Về việc ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến cơ sở, phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài khoa học trên địa bàn thành phố Hà Nội và xét, tặng Bằng "Sáng kiến Thủ đô"
Còn hiệu lực
22/NQ-HĐND 06/07/2023 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội năm 2024
Còn hiệu lực
09/2023/NQ-HĐND 06/07/2023 Về việc quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 2974 văn bản / 298 trang

Trang :