HNP - Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội nhận được ý kiến của công dân có địa chỉ email: alexhoangppt@gmail.com về việc đề xuất mở các tuyến buýt ít dừng đỗ trong giờ cao điểm, với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

HNP – Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội nhận được ý kiến đề xuất của công dân có địa chỉ email: manhthang1996abcd@gmail.com về việc đề xuất giảm các điểm nút giao phải quay đầu xe tại Hà Nội, với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

HNP – Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội nhận được ý kiến đề xuất của công dân có địa chỉ email: hoangduongssc158@gmail.com về việc đề xuất khuyến khích và quy định cây xanh ở các chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội, với nội dung như sau: 

Xem chi tiết...

HNP – Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội nhận được ý tưởng của công dân có địa chỉ email: natrg@karenkey.com về việc hợp lý hóa tần suất tuyến xe buýt tuyến 10B qua Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội, với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

HNP – Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý tưởng của công dân có địa chỉ email: nguyenvandaiyenbai@gmail.com về việc thành lập các câu lạc bộ phòng cháy ở các phường, xã, khu dân cư, với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

Bài viết Xem