HNP - Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Nguyễn Lan Anh (địa chỉ email: nglanhh.mktscb@gmail.com) về chiến dịch giành lại vỉa hè cho người dân đi bộ, với nội dung như sau:  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/9/2020, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Phùng Thanh Tùng (địa chỉ email: phungthanhtung@gmail.com) về xây cầu vượt cho người đi bộ qua đường Lê Văn Lương, với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

HNP – Ngày 10/3/2020, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân có địa chỉ email: hung.uma@gmail.com về giải pháp phòng chống dịch Covid -19, với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

HNP – Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Trần Ngọc Quyến (Địa chỉ: Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa) về cách phòng chống cháy, nổ từ mỗi gia đình và nhà ống, nhà chung cư, với nội dung cụ thể như sau: 

Xem chi tiết...

HNP – Ngày 22/2/2019, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được ý kiến của công dân Đồng Thị Phương Thùy (địa chỉ email: thuy.dong2810@gmail.com) đóng góp ý kiến về giải pháp thu gom rác thải trên địa bàn Hà Nội, với nội dung như sau:

Xem chi tiết...

Bài viết Xem