Danh sách Dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Stt Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý

1

Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố về việc ban hành Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình chưa được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán thành phố Hà Nội và Danh mục cấp cứu ngoại viện trên địa bàn thành phố Hà Nội

237_CV3334_So Y te.zip.zip

0

2

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao

197_DTNQ_GDDT-Mucthuhocphi.pdf.pdf

0

3

Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về việc ban hành một số quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hà Nội

197_CV4261_STC_Quan ly gia.pdf.pdf

0

4

Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất giống thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

197_CV2203_SNNPTNT_Dinh muc Kinh te-Ky thuat.docx.docx

0

5

Dự thảo của HĐND Thành phố về Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

187_CV 2555-SoLDTBXH-Mucchidaotaonghe.pdf.pdf

0

Tổng số văn bản: 14

Trang: