Danh sách Dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Stt Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý

1

Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về ban hành Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội

Du thao_SNV_QD_DTBDCCVC.pdf.pdf

0

2

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội quy định về chính sách thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong xây dựng, phát triển Thủ đô

Du thao_SNV_NQ_Nhan lucCLC.pdf.pdf

0

3

Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế và trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội

DT_Quy che, trach nhiem trong cong tac dau tranh phong buon lau.pdf.pdf

0

4

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội về quy định mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm hành chính về xây dựng tại các quận thuộc thành phố Hà Nội

Du thao_NQ HDND_Xu phat hanh chinh trong linh vuc xay dung.doc.doc

0

5

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng nâng cao mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Du thao_ NQ HDND_Chinh sach Nguoi co cong.docx.docx

0

Tổng số văn bản: 7

Trang: