Danh sách Dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Stt Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý

1

Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố thực hiện theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội

275_DTSoTNMT.pdf.pdf

0

2

Công bố thông tin dự kiến đề nghị khen thưởng Huân chương lao động hạng Ba cho 01 tập thể - Nhân dân và cán bộ huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội có thành tích trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020.

0

3

Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố

Du thao_NQ HDND_Phi le phi_So TNMT.pdf.pdf

0

4

Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026

DT_Muc hoc phi cac cap_SoGD.pdf.pdf

0

5

Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về ban hành Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội

Du thao_SNV_QD_DTBDCCVC.pdf.pdf

0

Tổng số văn bản: 337

Trang: