Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Hồ sơ Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội thực hiện
Lĩnh vực: Chính sách- Kinh tế Xã hội
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Dự thảo Hồ sơ Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội thực hiện
Tài liệu đính kèm 076_DTSTC_Thamhoi.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo