Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất thay thế QĐ số 34/2023/QĐ-UBND và QĐ số 35/2023/QĐ-UBND
Lĩnh vực: Kinh tế - xã hội
Thể loại: Quyết định
Nội dung: Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức; tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tài liệu đính kèm Du thao QDUB cua So Tai chinh theo CV 3280 (1).pdf

Danh sách góp ý của dự thảo