Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về quy định nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng Cảnh sát khu vực, lực lượng Công an xã
Lĩnh vực: Nội chính
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Về việc quy định nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng Cảnh sát khu vực, lực lượng Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Tài liệu đính kèm DTNQ chi hõ tro luc luong Canh sat khu vuc.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo