Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định quy định hỗ trợ khám sức khoẻ cho người dân thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Y tế
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết, gồm: Tờ trình, Báo cáo đánh giá tác động, Báo cáo đánh giá thực trạng, Dự thảo đề cương chi tiết Nghị quyết quy định hỗ trợ khám sức khoẻ cho người dân thành phố Hà Nội vào kỳ họp giữa năm 2024.
Tài liệu đính kèm DT_STY_Kham suc khoe.zip

Danh sách góp ý của dự thảo