Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về lập, đề xuất, phê duyệt danh mục và bố trí kinh phí bão dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng, xây mới hạng mục công trình tài sản công sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên
Lĩnh vực: Ngân sách-Thuế-Tài chính
Thể loại: Quyết định
Nội dung: Ban hành Quy định về lập, đề xuất, phê duyệt danh mục và bố trí kinh phí bão dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng, xây mới hạng mục công trình tài sản công sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách thành phố Hà Nội
Tài liệu đính kèm DT sua chua, nang cap, cai tao, mo rong, xay moi cong trinh TSC.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo