Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Tờ trình của UBND Thành phố và Nghị quyết của HĐND Thành phố về quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025
Lĩnh vực: Chính sách- Kinh tế Xã hội
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Về quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025
Tài liệu đính kèm DT_Ho tro them tien dong Bao hiem xa hoi tu nguyen.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo