Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế và trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Công thương
Thể loại: Quyết định
Nội dung: Về việc ban hành Quy chế và trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội
Tài liệu đính kèm DT_Quy che, trach nhiem trong cong tac dau tranh phong buon lau.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo