Dự thảo

Tiêu đề: Công bố thông tin dự kiến đề nghị khen thưởng Huân chương độc lập và Huân chương lao động cho 37 tập thể và 06 cá nhân
Lĩnh vực: Văn hóa – Xã hội
Thể loại: Công văn
Nội dung: Đề nghị khen thưởng Huân chương độc lập và Huân chương lao động cho 37 tập thể và 06 cá nhân (Có danh sách kèm theo). Các ý kiến phản hồi đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố (Số 37, phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong thời hạn 07 ngày làm việc tính từ ngày đăng tải thông tin.
Tài liệu đính kèm Danh sach tap the, ca nhan de nghi khen thuong.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo