Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về quy định nội dung chi, mức chi: Ban chấm thi trắc nghiệm, Ban phúc khảo thi trắc nghiệm
Lĩnh vực: Văn hoá-Giáo dục
Thể loại: Dự thảo
Nội dung: Quy định nội dung chi, mức chi: Ban chấm thi trắc nghiệm, Ban phúc khảo thi trắc nghiệm đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 chuyên trung học phổ thông; Chuẩn bị, tổ chức kỳ thi nghề phổ thông; thi tốt nghiệp chương trình song ngữ, chương trình tăng cường tiếng Pháp cấp trung học cơ sở; kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh hết cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở theo chuẩn đầu ra A1, A2; công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi thi đối với các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố Hà Nội.
Tài liệu đính kèm DT_SoGDDT_ThiTNPT.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo