Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Đề cương Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội quy định nội dung chi, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Văn hoá-Giáo dục
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Quy định nội dung chi, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội.
Tài liệu đính kèm DT_SGDDT_Chonsachgiaokhoa.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo