Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội về quy định nội dung, mức chi thực hiện chính sách hỗ trợ sử dụng hình thức hỏa táng của thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Văn hóa xã hội
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Quy định nội dung, mức chi thực hiện chính sách hỗ trợ sử dụng hình thức hỏa táng của thành phố Hà Nội
Tài liệu đính kèm Duthao-Hoatang-2020.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo