Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Quyết định của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý, xây dựng và sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp đường dây cáp, cáp viễn thông đi nổi trên cột treo cáp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Quản lý đô thị
Thể loại: Quyết định
Nội dung: Quyết định ban hành Quy định về quản lý, xây dựng và sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp đường dây cáp, cáp viễn thông đi nổi trên cột treo cáp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tài liệu đính kèm DT-Ha ngam di cap.docx

Danh sách góp ý của dự thảo