Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội V/v Quy định mức thu học phí đối với GDMN, giáo dục phổ thông công lập của TP. Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường TC Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường TC Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018 - 2019
Lĩnh vực: Văn hoá-Giáo dục
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Về việc Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018 - 2019.
Tài liệu đính kèm 085_Du thao NQ muc thu hoc phi.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo