Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
18/2016/NQ-HĐND 06/12/2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về kế hoạch đầu tư công trung hạn, danh mục các công trình trọng điểm và danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
09/2015/NQ-HĐND 01/12/2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C và nội dung ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.
Sửa đổi bổ sung
07/2014/NQ-HĐND 11/07/2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội Quy định về mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.
Còn hiệu lực
02/2014/NQ-HĐND 09/07/2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND Thành phố về đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
09/2014/QĐ-UBND 14/02/2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Sở Xây dựng và UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
72/2013/QĐ-UBND 31/12/2013 Quyết định số 72/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Ban hành Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuy nen, hào, cống bể kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
59/2013/QĐ-UBND 19/12/2013 Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
56/2013/QĐ-UBND 11/12/2013 Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
29/2012/QĐ-UBND 30/10/2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
20/2012/QĐ-UBND 08/08/2012 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu nhà nước giao cho các cơ quan hành chính, tổ chức, cơ quan, đơn vị quản lý sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 105 văn bản / 11 trang

Trang :