Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
50/2013/QĐ-UBND 18/11/2013 Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
49/2013/QĐ-UBND 11/11/2013 Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
48/2013/QĐ-UBND 06/11/2013 Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành Quy chế quản lý và thực hiện các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
47/2013/QĐ-UBND 30/10/2013 Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Ban hành quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội.
Sửa đổi bổ sung
46/2013/QĐ-UBND 25/10/2013 Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v kiện toàn tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
45/2013/QĐ-UBND 17/10/2013 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về họat động đo đạc bản đồ, sử dụng các sản phẩm đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
44/2013/QĐ-UBND 16/10/2013 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Văn bản hết hiệu lực một phần
43/2013/QĐ-UBND 15/10/2013 Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của UBND Thành phố Hà Nội Về việc ban hành Quy chế phối hợp Quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp trên đại bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
42/2013/QĐ-UBND 09/10/2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND thành phố ban hành quy định xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
41/2013/QĐ-UBND 25/09/2013 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ học nghề, tạo việc làm và tín dụng cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
Hết hiệu lực

Tổng số : 415 văn bản / 42 trang

Trang :