Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
16/CT-UBND 12/07/2010 Chỉ thị số 16/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.
Còn hiệu lực
28/2010/QĐ-UBND 22/06/2010 Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND Quy định về chính sách hỗ trợ khuyến khích hoả táng trên địa bàn Thành phố.
Hết hiệu lực
25/2010/QĐ-UBND 21/06/2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Ban hành quy định về chính sách khuyến khích xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường trên địa bàn TP Hà Nội.
Hết hiệu lực
24/2010/QĐ-UBND 16/06/2010 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v phân cấp, cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn TP Hà Nội.
Còn hiệu lực
01/2010/NQ-HĐND 21/04/2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về "Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" và "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"
Còn hiệu lực
02/2010/NQ-HĐND 21/04/2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước của TP Hà Nội.
Hết hiệu lực
10/2010/QĐ-UBND 11/02/2010 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v quy định mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ, công nhân viên tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội và các Trung tâm điều dưỡng người có công của Thành phố thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quản lý.
Còn hiệu lực
106/2009/QĐ-UBND 29/09/2009 Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội V/v ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của TP Hà Nội trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố.
Hết hiệu lực
102/2009/QĐ-UBND 23/09/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v sửa đổi điểm 1, điều 1 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND Thành phố.
Hết hiệu lực
91/2009/QĐ-UBND 22/07/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI V/v ban hành quy định về thu hút, sử dụng, đào tạo tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao của TP Hà Nội
Văn bản hết hiệu lực một phần

Tổng số : 107 văn bản / 11 trang

Trang :