Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
07/2006/NQ-HĐND 22/07/2006 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
74/2006/QĐ-UBND 23/05/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
57/2006/QĐ-UB 05/05/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
54/2006/QĐ-UBND 27/04/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
53/2006/QĐ-UBND 24/04/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
10/2005/NQ-HDND 09/12/2005 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
47/2003/NQ-HĐ 18/12/2003 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực

Tổng số : 107 văn bản / 11 trang

Trang :