Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
40/2010/QĐ-UBND 24/08/2010 Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Ban hành Quy chế về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
10/CT-UBND 04/05/2010 Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc sử dụng điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TP Hà Nội năm 2010.
Còn hiệu lực
85/2009/QĐ-UBND 12/07/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
77/2009/QĐ-UBND 20/06/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
75/2009/QĐ-UBND 08/06/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
68/2009/QĐ-UBND 23/05/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
63/2009/QĐ-UBND 07/05/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
07/2009/CT-UBND 03/02/2009 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
25/2008/QĐ-UBND 03/10/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
22/2008/QĐ-UBND 12/05/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực

Tổng số : 29 văn bản / 3 trang

Trang :