Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
21/2007/CT-UBND 24/08/2007 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
64/2007/QĐ-UBND 19/06/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHÔ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
138/2006/QĐ-UBND 04/08/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
90/2006/QĐ-UBND 17/06/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
44/2006/QĐ-UB 10/04/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
37/2006/QĐ-UB 27/03/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
18/2006/QĐ-UB 17/03/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
03/2006/CT-UBND 20/01/2006 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
188/2003/QĐ-UB 15/01/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
37/1999/QĐ-UB 18/05/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực

Tổng số : 20 văn bản / 2 trang

Trang :