Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
38/2005/QĐ-UB 29/03/2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Hết hiệu lực
32/2005/QĐ-UB 15/03/2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
23/2005/QĐ-UB 18/02/2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
199/2004/QĐ-UB 29/12/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Hết hiệu lực
182/2004/QĐ- UB 10/12/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Hết hiệu lực
176/2004/QĐ-UB 26/11/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
119/2004/QĐ-UB 04/08/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
98/2004/QĐ-UB 21/06/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
92/2004/QĐ- UB 07/06/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Hết hiệu lực
110/1999/QĐ-UB 16/12/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực

Tổng số : 78 văn bản / 8 trang

Trang :