Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
72/2007/QĐ-UBND 01/01/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
242/2006/QĐ-UBND 01/01/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
179/2006/QĐ-UBND 27/09/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
150/2006/QĐ-UBND 15/09/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
152/2006/QĐ-UBND 10/09/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
05/2006/QĐ-UBND 03/01/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
212/2005/QĐ-UB 09/12/2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
214/2005/QĐ-UB 09/12/2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
165/2005/QĐ-UB 25/10/2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Hết hiệu lực
148/2005/QĐ-UB 10/10/2005 QUYẾT ĐỊNH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực

Tổng số : 78 văn bản / 8 trang

Trang :