Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
39/2008/QĐ-UBND 02/11/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
18/2008/QĐ-UBND 29/09/2008 Quyết định của UBND TP Hà Nội v/v Ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Hết hiệu lực
46/2008/QĐ-UBND 24/07/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
33/2008/QĐ-UBND 09/06/2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội quy định thực hiện khoản 2 Điều 40 Quyết định 137/2007/QĐ-UBND ngày 30/11/2007 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Điều 48 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
26/2008/QĐ-UBND 28/05/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI V/v quy định về hạn mức giao đất ở mới, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 01/07/2004 và kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
23/2008/QĐ-UBND 19/05/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
136/2007/QĐ-UBND 01/01/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
81/2007/QĐ-UBND 13/07/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
05/2007/CT-UBND 29/03/2007 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
35/2007/QĐ-UBND 28/03/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực

Tổng số : 78 văn bản / 8 trang

Trang :