Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
02/2010/QĐ-UBND 18/01/2010 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
124/2009/QĐ-UBND 29/12/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội Về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2010.
Hết hiệu lực
117/2009/QĐ-UBND 01/12/2009 Quyết định của UBND thành phố Hà Nội V/v Ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn TP Hà Nội
Hết hiệu lực
116/2009/QĐ-UBND 01/12/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v ban hành quy định về giá bán nhà ở là nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
81/2009/QĐ-UBND 02/07/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
58/2009/QĐ-UBND 30/03/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội Về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội
Hết hiệu lực
40/2009/QĐ-UBND 12/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
49/2008/QĐ-UBND 05/12/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
42/2008/QĐ-UBND 03/11/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
43/2008/Q-Đ-UBND 03/11/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực

Tổng số : 78 văn bản / 8 trang

Trang :