Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
33/2012/QĐ-UBND 20/11/2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ban hành quy chế đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư và nhà ở xã hội được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
32/2012/QĐ-UBND 12/11/2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
14/2012/QĐ-UBND 04/07/2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc Ban hành chính sách bán nhà tái định cư theo phương thức trả dần tiền mua nhà cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
Hết hiệu lực
15/2012/QĐ-UBND 04/07/2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc Ban hành quy định về xác định đơn giá cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
07/2011/QĐ-UBND 26/01/2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
06/2011/QĐ-UBND 26/01/2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v thành lập Quỹ Phát triển đất thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
29/2010/QĐ-UBND 28/06/2010 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ban hành Quy định quản lý, sử dụng và khai thác quỹ đất (dành cho việc an táng một số đối tượng theo yêu cầu của Thành phố) thuộc dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội.
Còn hiệu lực
18/2010/QĐ-UBND 10/05/2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn TP Hà Nội.
Hết hiệu lực
16/2010/QĐ-UBND 05/05/2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Quy định về miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng khi được Nhà nước giao đất tái định cư để giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
07/CT-UBND 15/04/2010 Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 15/4/2010 của UBND TP Hà Nội V/v đẩy nhanh công tác tiếp nhận nhà cơ quan tự quản, bán nhà theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 và Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 78 văn bản / 8 trang

Trang :