Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
08/2014/NQ-HĐND 11/07/2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa (Theo quy định tại khoản 2, Điều 20 Luật Thủ đô).
Còn hiệu lực
04/2014/NQ-HĐND 09/07/2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
48/2013/QĐ-UBND 06/11/2013 Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành Quy chế quản lý và thực hiện các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
42/2013/QĐ-UBND 09/10/2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND thành phố ban hành quy định xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
16/2013/NQ-HĐND 17/07/2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về chính sách khuyến khích đầu tư, huy động đóng góp tự nguyên của tổ chức cá nhân vào việc xây dựng công trình văn hóa, công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí và bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn Thủ đô (Theo điểm a khoản 3 Điều 11 Luật Thủ đô).
Còn hiệu lực
11/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về việc thông qua Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Còn hiệu lực
12/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về việc thông qua Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Còn hiệu lực
13/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội Về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
06/2012/QĐ-UBND 27/04/2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá", "Làng văn hoá", "Tổ dân phố văn hoá" thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
07/2012/QĐ-UBND 27/04/2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực

Tổng số : 71 văn bản / 8 trang

Trang :