Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
75/2005/QĐ-UB 20/05/2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
42/2005/QĐ-UB 05/04/2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
15/2005/QĐ-UB 07/02/2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
175/2003/QĐ-UB 02/01/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
100/1999/QĐ-UB 22/11/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
54/1999/QĐ-UB 10/07/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
11/1999/QĐ-UB 15/03/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
03/1999/QĐ-UB 13/01/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực

Tổng số : 48 văn bản / 5 trang

Trang :