Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
53/2004/QĐ-UB 24/03/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
08/2004/QĐ-UB 14/01/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
142/2003/QĐ- UB 31/12/2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
116/2003/QĐ-UB 30/09/2003 Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Đỉnh huyện Từ Liêm - Tỷ lệ 1/500
Còn hiệu lực
27/2003/CT-UB 01/08/2003 Về việc tổ chức triển khai thực hiện công tác giám sát, đánh giá các dựa án đầu tư của Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 25 văn bản / 3 trang

Trang :