Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
09/2012/QĐ-UBND 21/05/2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Văn bản hết hiệu lực một phần
36/2011/QĐ-UBND 09/12/2011 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
37/2008/QĐ-UBND 27/10/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
53/2004/QĐ-UB 24/03/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
53/2004/QĐ-UB 24/03/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
08/2004/QĐ-UB 14/01/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
142/2003/QĐ- UB 31/12/2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
116/2003/QĐ-UB 30/09/2003 Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Đỉnh huyện Từ Liêm - Tỷ lệ 1/500
Còn hiệu lực
27/2003/CT-UB 01/08/2003 Về việc tổ chức triển khai thực hiện công tác giám sát, đánh giá các dựa án đầu tư của Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 19 văn bản / 2 trang

Trang :