Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
51/2001/QĐ-UB 06/07/2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Hết hiệu lực
45/2001/QĐ-UB 29/06/2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
12/2001/CT- UB 12/04/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
11/2001/CT- UB 05/04/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
12/2001/QĐ-UB 22/03/2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
95/1999/QĐ-UB 01/11/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
60/1999/QĐ-UB 24/07/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực

Tổng số : 57 văn bản / 6 trang

Trang :