Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
167/2003/QĐ-UB 03/12/2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Hết hiệu lực
127/QĐ-UB 13/10/2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI “Xác định lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Thanh tra giao thông công chính”
Còn hiệu lực
25/2003/CT-UB 22/07/2003 Về việc phòng, chống cơn bão số 3
Còn hiệu lực
14/2003/CT-UB 10/04/2003 Về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2003
Còn hiệu lực
35/2003/NQ-HĐ 13/02/2003 NGHỊ QUYẾT V/V ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG, PHỐ MỚI Ở HÀ NỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - KHÓA XII ( Kỳ họp thứ tám từ ngày 11 đến ngày 13/2/2003)
Còn hiệu lực
134/2002/QĐ-UB 18/10/2002 Về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ Tuyến đường dọc mương
Còn hiệu lực
112/2002/QĐ-UB 06/08/2002 Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến đường phố Láng Hạ - Thanh Xuân, tỷ lệ 1/500.
Còn hiệu lực
61/2002/QĐ-UB 22/04/2002 Về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ Tuyến đường Võ Thị Sáu - Quỳnh Lôi - Minh Khai
Còn hiệu lực
10 /2002/QĐ-UB 31/01/2002 Về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ. Tuyến đường Bảo tàng Dân tộc học - Yên Hoà - Phú Đô - Tỉ lệ 1/500
Còn hiệu lực
117/2001/QĐ-UB 19/11/2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực

Tổng số : 57 văn bản / 6 trang

Trang :