Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
19/2006/NQ-HĐND 09/12/2006 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
70/2006/QĐ-UBND 29/05/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
241/2005/QĐ-UB 15/01/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
240/2005/QĐ-UB 30/12/2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI Về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
221/2005/QĐ-UB 14/12/2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
118/2004/QĐ-UB 30/07/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
113/2004/QĐ-UB 23/07/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
15/2004/CT-UB 28/04/2004 CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
11/2004/QĐ-UB 16/01/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
01/2004/QĐ-UB 06/01/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Hết hiệu lực

Tổng số : 57 văn bản / 6 trang

Trang :