Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
27/CT-UBND 20/10/2009 Chỉ thị của UBND TP Hà Nội V/v tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng "Quỹ hỗ trợ nông dân" Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
104/2009/QĐ-UBND 24/09/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh Rau an toàn trên địa bàn TP Hà Nội.
Còn hiệu lực
93/2009/QĐ-UBND 29/08/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
79/2009/QĐ-UBND 11/06/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
70/2009/QĐ-UBND 29/05/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
71/2009/QĐ-UBND 29/05/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
67/2009/QĐ-UBND 23/05/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
16/CT-UBND 15/04/2009 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
15/CT-UBND 07/04/2009 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực

Tổng số : 59 văn bản / 6 trang

Trang :