Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
33/2010/QĐ-UBND 12/08/2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành Quy định về giải thể, xoá tên hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
18/CT-UBND 06/08/2010 Chỉ thị số 18/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa mùa 2010.
Còn hiệu lực
08/CT-UBND 22/04/2010 Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về công tác phòng chống lụt bão năm 2010.
Còn hiệu lực
09/CT-UBND 22/04/2010 Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Tai Xanh ở lợn.
Còn hiệu lực
03/2010/NQ-HĐND 21/04/2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020, định hướng 2030.
Còn hiệu lực
01/2010/QĐ-UBND 11/01/2010 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn thà