Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
21/CT-UBND 14/12/2011 Chỉ thị số 21/CT-UBND của UBND TP Hà Nội V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
17/CT-UBND 15/11/2011 Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2011-2012 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
22/2011/QĐ-UBND 18/07/2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc Ban hành "Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội".
Còn hiệu lực
09/CT-UBND 10/05/2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND TP Hà Nội V/v tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản thời điểm 01/7/2011 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
02/CT-UBND 05/01/2011 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
21/CT-UBND 03/11/2010 Chỉ thị số 21/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2010-2011 trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
20/CT-UBND 25/10/2010 Chỉ thị số 20/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2010 - 2011 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
50/2010/QĐ-UBND 09/10/2010 Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ban hành quy định về "Cơ chế chính sách đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách Thành phố thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chôn lấp rác thải nông thôn trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Hà Nội".
Còn hiệu lực
33/2010/QĐ-UBND 12/08/2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành Quy định về giải thể, xoá tên hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
18/CT-UBND 06/08/2010 Chỉ thị số 18/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa mùa 2010.
Còn hiệu lực

Tổng số : 57 văn bản / 6 trang

Trang :