Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
67/2002/QĐ-UB 02/05/2002 Về việc Qui định tạm thời về thu, sử dụng học phí và tiền đóng góp xây dựng cơ sở vật chất tại các Trung tâm giáo dục thường xuyên, trường bổ túc văn hóa thuộc Thành phố Hà Nội từ năm 2002 trở đi.
Còn hiệu lực
31/2001/QĐ-UB 04/06/2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
29/2001/QĐ- UB 25/05/2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
22/2001/QĐ-UB 08/05/2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
13/2001/CT- UB 16/04/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
15/2001/QĐ-UB 11/04/2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI i
Còn hiệu lực
10/2001/QĐ-UB 09/03/2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
06/2001/QĐ- UB 15/02/2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI Về việc thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo của Thành phố Hà Nội
Hết hiệu lực
01/2001- CT- UB 03/01/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
59/1999/QĐ-UB 23/07/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực

Tổng số : 31 văn bản / 4 trang

Trang :