Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
01/2006/CT-UB 03/01/2006 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
05/2004/CT-UB 15/01/2004 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
129/QĐ-UB 17/10/2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI “Về việc thành lập Trung tâm phục hồi chức năng thể dục thể thao”
Còn hiệu lực
19/2003/CT-UB 05/06/2003 Về việc tăng đẩy mạnh tiến độ chỉnh trang nhà ở, công sở, tuyến phố hướng tới SEA Games 22 tại Hà Nội
Còn hiệu lực
21/2003/QĐ-UB 27/01/2003 Về việc phê duyệt qui hoạch chi tiết Khu công viên văn hóa thể thảo Tây Nam Hà Nội - tỷ lệ 1/2000
Còn hiệu lực
22/2003/QĐ-UB 27/01/2003 Về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Qui hoạch chi tiết Khu công viên văn hóa thể thao Tây Nam Hà Nội, tỷ lệ 1/2000
Còn hiệu lực
14/2003/QĐ-UB 17/01/2003 Về việc ban hành Qui định tạm thời về thủ tục lập hồ sơ, xét duyệt đưa người bán dâm vào Cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
Còn hiệu lực
93/2002/QĐ-UB 19/06/2002 Về việc quy định mức trợ cấp nuôidưỡng đối tượng cứu trợ xã hội tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội do Sở lao động Thương Binh và Xã hội quảnlý.
Còn hiệu lực
94/2002/QĐ-UB 19/06/2002 Về việc quy định mức trợ cấp xã hội thường xuyên đối với đối tượng cứu trợ xã hội tại xã, phường.
Hết hiệu lực
66/2002/QĐ-UB 02/06/2002 Về việc phê chuẩn qui chế hoạt động của Liên đoàn bóng đá Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 31 văn bản / 4 trang

Trang :