Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
72/1999/QĐ-UB 25/08/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
07/1999/QĐ-UB 26/01/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực

Tổng số : 52 văn bản / 6 trang

Trang :