Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
03/CT-UBND 06/01/2011 V/v Tăng cường các biện pháp an ninh và đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
23/CT-UBND 17/11/2010 Chỉ thị số 23/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý, thực hiện các biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá để ổn định tình hình thị trường Hà Nội những tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011.
Còn hiệu lực
49/2010/QĐ-UBND 22/09/2010 Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành mức thu hồi đối với các đối tượng cai nghiện tự nguyện tại các Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội của TP Hà Nội
Hết hiệu lực
48/2010/QĐ-UBND 22/09/2010 Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v thành lập Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn.
Hết hiệu lực
47/2010/QĐ-UBND 22/09/2010 Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý; Cán bộ, viên chức của Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội.
Hết hiệu lực
46/2010/QĐ-UBND 22/09/2010 Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành quy định mức đóng góp, chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm chữa trị, cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội của TP Hà Nội
Hết hiệu lực
126/2009/QĐ-UBND 31/12/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội Ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thành phố.
Hết hiệu lực
125/2009/QĐ-UBND 31/12/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v Quy định mức hỗ trợ kinh phí và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Văn bản hết hiệu lực một phần
119/2009/QĐ-UBND 21/12/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v ban hành giá bán nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố.
Còn hiệu lực
120/2009/QĐ-UBND 21/12/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch không dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn TP Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 81 văn bản / 9 trang

Trang :