Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
12/2012/QĐ-UBND 30/05/2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc ban hành Quy định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
22/CT-UBND 16/12/2011 Chỉ thị số 22/CT-UBND của UBND TP Hà Nội V/v thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
37/2011/QĐ-UBND 13/12/2011 Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ban hành quy định về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
20/CT-UBND 28/11/2011 Chỉ thị số 20/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
28/2011/QĐ-UBND 07/09/2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
12/CT-UBND 27/07/2011 Chỉ thị số 12/CT-UBND của UBND TP Hà Nội V/v tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
17/2011/QĐ-UBND 19/05/2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội trong công tác quản lý Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù.
Hết hiệu lực
16/2011/QĐ-UBND 18/05/2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
12/2011/QĐ-UBND 09/03/2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
11/2011/QĐ-UBND 02/03/2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015
Hết hiệu lực

Tổng số : 81 văn bản / 9 trang

Trang :